אודות נטורה אודות נטורה

אודות נטורה

חברת נטורה רעות לחיים נוסדה באמצע שנות ה-2000 ע"י מר יאיר גפני, יזם ותיק שהיה מעורב במיזמים שונים ומגוונים ברחבי הארץ והחליט לממש את חזונו בחברה בה יוכל להעניק ללקוחותיו את מיטב השירותים ואת איכות הבנייה הגבוהה שבה דגל. כיום, החברה עוסקת הן בבנייה יזמית, כאשר היא רוכשת את הקרקע ומשווקת את הדירות לקונים פרטיים והן ברכישת קרקעות, הפשרתן ומכירה ללקוחות קצה.

חברת נטורה רואה בשלושת העקרונות הבאים את ייחודה:

אמינות, איכות ושירות

שלושת העקרונות דלעיל, הינם עמודי התווך של החברה, והחברה נוהגת על פי עקרונות אלו הן כלפי לקוחותיה, הן כלפי עובדיה והן כלפי קבלני המשנה וספקיה. החברה ידועה במוסר התשלומים הגבוה שלה ויציבותה הפיננסית האיתנה. פרטים על יציבותה הפיננסית ניתן לקבל בבנק.

להלן מספר פרויקטים שביצעה החברה בשנים האחרונות:aboutImage

צמודי קרקע: